8/02/2017

Permainan Tradisional Sondok-Sondokan

Latar Belakang Permainan Tradisional di Kabupaten Kuantan Singini (Kuansing) angsur-angsur mulai menghilang dikalangan anak-anak di...

8/01/2017

Permainan Tradisional Kalimantan Tambi-Tambian

Latar Belakang Disebut dengan nama tambi-tambian sebab pada waktu dahulu permainan ini dimainkan oleh anak-anak suku Tambi. Suku Ta...